Home Drunvalo's Page Drunvalo Live Events News Video Store Q&A with Drunvalo School of Remembering Store Contact

Laszlo Zoltan Nagy  
Budapest, Pest, Hungary

Contact:
Phone: +36-30-3483-999
[email protected]
www.eletviraga.hu

Upcoming events

There are no upcoming events

[Back]

My name is Laszlo Zoltan Nagy and in 1964 I chose Hungary as my birthplace to start this adventurous life's journey.
In 1990 I took a leap of faith and with 2 suitcases I went to New York City to see what that world had to offer. I did not know that stepping into the unknown was the starting point for my inner being's journey. After being an illegal alien for two years my paradigm turned upside down when I won the green card lottery out of 19 million applicants. With this legal status I relaxed into my new adventure in America which led me to a passion for healthy living and a new level of spiritual awareness.

Nagy László Zoltánként életem kalandos utazásához, a lelki megtapasztalás lehetőségeként, születésemkor, 1964-ben, Magyarországot választottam.
1990-ben azonban nagyobb kitérőt tettem a világban. Egy hirtelen elhatározással, két bőrönddel, nagy adag várakozással és hatalmas hittel indultam el New Yorkba, egy számomra új világ felfedezésére. Nem sejtettem, hogy ez egy hosszan tartó belső utazás kezdete is lesz egyben. Két éven át illegális bevándorlóként éltem, amikor 19 millió kérelmező közül zöldkártyát nyertem a lottósorsoláson. Ezzel a váratlan eseménnyel új fordulatot vett az életem, amely elvezetett az egészséges életmód iránti érdeklődéshez, és egy új, spirituális tudatossághoz.

HIPPOCRATES HEALTH INSTITUTE
In 1994 I discovered the Living Food Movement and in 1999 I graduated from the Hippocrates Health Institute as a Living Food Health Educator, which continues to be a great passion of mine, which I like to share with anyone interested.

HIPPOKRATÉSZ EGÉSZSÉGVÉDŐ INTÉZET
1994-ben felfedeztem az Élő Étel Mozgalmat, és 1999-ben sikeresen diplomáztam a Hippokratész Egészségvédő Intézetben, mint az első magyar életmód tanácsadó. Ez az életmód azóta is meghatározó alapja mindennapjaimnak, és örömmel ismertetem meg minden hozzám forduló érdeklődővel. Erről a témáról bővebben is olvashatsz hamarosan elkészülő weboldalamon: www.elo-etelek.hu.

FLOWER OF LIFE
In 1997 I was drawn to a Flower of Life workshop and a few months later I met Drunvalo Melchizedek at an Earth-Sky workshop. The transformative effect of these workshops awakened within me the desire to offer my native Sisters and Brothers the same heart opening journey to remember Who We Are.

ÉLET VIRÁGA
1997-ben részt vettem egy Élet virága tanfolyamon, majd néhány hónappal később találkoztam Drunvalo Melchizedekkel az Ég-Föld című ötnapos elvonuláson. Ezek a rendkívül erős, átalakító hatású tapasztalatok ösztönöztek arra, hogy saját testvéreimnek is felkínáljam a lehetőséget, hogy elindulhassanak a szív megnyitásához vezető úton, és együtt emlékezzünk arra, kik is vagyunk.

MANDALA-VEDA PUBLISHING
In the very same year I formed a publishing company with a few partners in Hungary and the Ancient Secret of the Flower of Life was our debut publication. In 2000 I became a FOL facilitator and by 2001 I had scheduled workshops in Budapest. Instead, however, as a result of a choice of mine, I was compelled to spend 4 and a half years in jail in Australia, where I had the amazing opportunity to further discover Who I Am on this never ending journey called: Life.

MANDALA-VÉDA KIADÓ
E belső késztetéstől indíttatva, 1999-ben lelki társaimmal együtt létrehoztuk a Mandala-Véda Kiadót Magyarországon. Drunvalo Melchizedek könyvével, „Az élet virágának ősi titka” című kötettel indítottuk kiadónk munkáját. Közben 2000-ben Élet virága facilitátorrá avattak, és az azt követő évben már tanfolyamokat is szerveztem Budapesten. Az ígéretes kezdés ellenére, egy döntésem következményeként, arra kényszerültem, hogy négy és fél évet töltsek Ausztrália börtöneiben. Itt csodálatos lehetőséget kaptam arra, hogy mélyebben felismerjem, ki vagyok, azon a véget nem érő utazáson, amit úgy hívnak: Élet.

BIKRAM YOGA
During this time, I also became a disciplined Bikram Yoga student, which gave me a new understanding of acceptance and patience with myself and others. I practiced regularly from 2003 and this led me to take part at a Bikram Yoga Teacher Training course in the States in the spring of 2009.Finally I fulfilled my long-lasting desire to become a certified Bikram Yoga Teacher. I am currently teaching at the www.bikramclub.hu studio in Budapest.

BIKRAM JÓGA
Ezalatt fegyelmezett Bikram jóga tanítvánnyá váltam, mely segített megérteni, mennyire fontos az önmagam és mások iránti türelem és elfogadás. Oly mélyen megérintett a jógának ez az irányzata, hogy 2009 tavaszán részt vettem a 9 hetes Bikram jógaoktatói tréningen. Sikeresen levizsgáztam és a Bikram Jógaközpontban (www.bikramclub.hu) örömmel osztom meg tapasztalataimat és ismereteimet azokkal, akik részt vesznek az órákon. Bővebb információ: www.bikramclub.hu

VISITING TEACHERS, SPIRITUAL GATHERINGS
During the years which I spent abroad I had the opportunity to participate in many workshops and I was able to meet with many well known authors such as Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Lee Carroll, Brian Clement, Esther and Jerry Hicks and many more. With their assistance I had profound life changing experiences many of which I would like to share with my native Sisters and Brothers as well as those from abroad.
First in line was Tom Kenyon's magnificent Hathor event in 2007, where more than 800 people experienced the healing effect of Tom's amazing voice.
In 2008 Drunvalo Melchizedek led a memorable 5-day long 'Earth-Sky-Heart' retreat in Dobogókó, Hungary where out of 120 participants more than 30 Sisters and Brothers came from abroad.
In April of 2010 I had the opportunity to attend Drunvalo's brand new 5-day workshop ‘Living in the Heart' in Sedona, which further strengthened my faith in his authenticity.

In the summer of 2000 I attended Lee Carroll's Kryon channelling in Del Mar, California. This live Kryon channel was such a significant experience, that I invited Lee Carroll to Budapest, Hungary in 2009. Over 600 people experienced first hand the clarity and authenticity of the original Kryon's messages. He came back in 2011 and almost 700 people attended his gathering! His guest was also Pepper Lewis, who is the most authentic person who delivers Gaia messages. More info on this and Kryon 2014 visit in Budapest www.firstkryon.hu

KÜLFÖLDI ELŐADÓK, RENDEZVÉNYEK
A külföldön töltött évek alatt lehetőségem volt megannyi tanfolyamon, spirituális rendezvényen és összejövetelen részt venni. Találkozhattam olyan, mára már Magyarországon is népszerűvé vált tanítókkal mint Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Lee Carroll, Brian Clement, Esther és Jerry Hicks és sokan mások. Az általuk megélt csodálatos élmények megtapasztalását szeretném továbbra is lehetővé tenni magyar testvéreim számára.
Meghívásomra Tom Kenyon két alkalommal is tartott előadást Budapesten. 2007. 11. 11-i rendezvényén nagyszabású Hathor interdimenzionális találkozóra került sor. A következő előadását 2008-ban partnerével, Judi Sionnal együtt tartotta. Ezt az egynapos májusi rendezvényt a 2008. év kiemelkedő spirituális eseményévé emelte Mária Magdolna és Jézus erőteljes energiája.
Az előadók sorát Drunvalo Melchizedek folytatta: 2008-ban Dobogókőn tartott 5 napos emlékezetes Ég-Föld-Szív elvonulásával. Időközben 2010 áprilisában lehetőségem volt részt venni Drunvalo új, ötnapos tanfolyamán Sedonaban (Élet a Szívben), amely még mélyebben megerősített Drunvalo és tanításainak hitelességében.

Lee Carroll Kryon-közvetítésén a 2000. év nyarán vettem részt a kaliforniai Del Marban. Megtisztelő volt számomra, hogy személyesen adhattam át neki az első magyar Kryon, és Az indigó gyerekek című köteteket.
Az élő Kryon-közvetítés számomra oly magával ragadó élmény volt, hogy meghívásomra Lee Carroll 2009-ben Magyarországra is elhozta több mint 600 embernek a Kryon-üzenetek eredetiségét és tisztaságát. 2011-ben pedig ismét tiszteletét tette hazánkban. Több mint 700-an voltunk jelen, ahol többek között Pepper Lewis is részt vett, aki Gaia legautentikusabb közvetítője. Bővebb információ a 2014-es rendezvényről; www.firstkryon.hu

SHAMANIC INITITATION
In 2006 to counterbalance the experience of the time spent in prison I took part at shamanic rituals in Brazil on several occasions. On Ayahuasca healing rituals I worked beside a Colombian shaman and was in charge of looking after all of the needs of groups of 15-20 people. At those times his tribal philosophy of life proved to be the best remedy for me to be able to find my place again in this society. In those days I didn’t know how beneficial the initiations and his lectures -mainly about the correlation between the pineal gland and our spiritual development- would later be on my course of life.

SÁMÁNI BEAVATÁS
2006-ban a börtönben töltött időszak tapasztalatainak ellensúlyozásaként sámáni rituálékon vettem részt több alkalommal Brazíliában. Az Ayahuasca gyógyító szertartásokon 15-20 fős csoportok megbízott mindenese voltam egy kolumbiai sámán mellett. Az Ő törzsi világnézete bizonyult számomra a legjobb gyógyírnek azokban az időkben, hogy újra megtaláljam a helyem ebben a társadalomban. Ekkor még nem gondoltam, hogy az Ő általa tartott előadásoknak és beavatásoknak, amelyeket főleg a tobozmirigy és lelki fejlődésünk összefüggéséről tartott, milyen nagy hasznát veszem további életutamon.

ABRAHAM'S TEACHINGS
I have been listening to Abraham's teachings on CD since 1998, which lead me to the Law of Allowing workshop in Los Angeles in 2008. In March of 2010 I attended with 700 international seekers the famous Abraham Well-Being Cruise sailing to the Caribbean and in July of that year the Alaska Well Being Cruise with a very profound fine tuning around the Law of Attraction.

ABRAHAM TANÍTÁSA
1998 óta rendszeresen hallgatom Abraham tanításait CD formátumban, amely elvezetett oda, hogy 2008 nyarán Los Angeles-ben részt vettem az Esther Hicks által közvetített „Elfogadás művészete” című Abraham-tanfolyamon. 2010 márciusában több mint 700, a világ minden tájáról érkező emberrel együtt részese lehettem a szintén Hicksék által szervezett „Jólét hajóútaknak" a Karib-szigeteken és júlisban Alaszkában. Ezek az élmények tovább finomították bennem azt, hogyan alkalmazzam még hatékonyabban a Vonzás törvényét.

AWAKENING THE ILLUMINATED HEART WORKSHOP
I have held 134 Flower of Life Workshops in Budapest, Hungary, Romania, Slovakia, Bulgaria and the Czech Republic. In 2011 Drunvalo founded ‘The School of Remembering’ with the single purpose to teach new facilitators who are entitled to teach anywhere ‘The Awakening the Illuminated Heart’ Drunvalo’s new workshop in the world. In 2011 I completed this intensive training and in 2012 I received the qualification to teach. I am deeply honored that I may share this information with my Sisters and Brothers of the planet, which is the summoning essence of Drunvalo’s spiritual knowledge.

Today as a member of this school I invite you to join me on the joyous sacred journey to remember the eternal truth, that in our hearts, WE ARE ONE.

A "MEGVILÁGOSODÓ SZÍV" TANFOLYAM
2006 óta összesen 134 „Élet virága” tanfolyamot vezettem itthon, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában és a Cseh Köztársaságban.
2011-ben azonban új iskolát alapított „Az Emlékezés Iskolája” néven, ahol csaknem 100 új facilitátort képzett ki, akik hozzáférhetővé teszik az új információkat a világ számára. A tanfolyam hivatalos neve „A Megvilágosodó Szív Ébredése” (Awakening the Illuminated Heart). 2011 júliusában sikeresen elvégeztem ezt az intenzív tréninget, és 2012-ben megkaptam a kvalifikációmat a tanításra.
http://drunvalo.net/teachers/teachers_display.php?teacher_id=136
Mély megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a tanfolyam információit magyar testvéreimmel, amely Drunvalo spirituális tudásának összegzése és esszenciája.

Ma, mint ennek az iskolának hivatalosan elismert tanfolyamvezetője meghívlak, hogy tarts velem azon az örömteli szakrális úton, mely elvezet a szívünkben élő örök igazságra való emlékezéshez, hogy felismerjük: MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK!
Namaste


www.floweroflife.hu
www.floareavietii.ro
www.kvetzivota.sk
www.rozazivljenja.si
www.cvetenajivota.bg

[Back]